Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ
    Regulamin zawiera zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Zielone Tarasy – Szkółkę Roślin Ozdobnych Jarosław Dyszkiewicz na stronie internetowej  www.tarasyzielone.sklep.pl  oraz określa sposób zawierania i rozwiazywania umowy sprzedaży.


§1. Ogólne postanowienia regulaminu
 1. Sklep internetowy tarasyzielone.sklep.pl należy do:
Zielone Tarasy – Szkółka Roślin Ozdobnych Jarosław Dyszkiewicz
Wysokie 14
19-314 Kalinowo
woj. Warmińsko-mazurskie
w dalszej części niniejszego regulaminu zwanej „Sprzedawcą”
 1. Sprzedawca prowadzi Szkółkę Roślin Ozdobnych położoną w Wysokim i zarejestrowaną w PIORIN oddział Olsztyn pod numerem ….
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się drogą e-mail poprzez adres biuro@tarasyzielone.sklep.pl lub telefonicznie pod nr tel. 048 607 040 890 w godzinach:
od 16.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty oprócz świąt.
 1. Klientem jest każdy podmiot, który składa zamówienie poprzez sklep internetowy.
 2. Sklepem internetowym określa się serwis dostępny w sieci Internet pod adresem:
www.tarasyzielone.sklep.pl za pomocą którego dokonuje się Zamówienia.
 1. Zamówienie jest to proces dokonywany przez Klienta sklepu prowadzący do zawarcia Umowy sprzedaży na wybraną przez niego ilość Towaru i poszczególny jego rodzaj.
 2. Umowa sprzedaży jest to umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy pomocy Sklepu internetowego, do której odnoszą się zasady Kodeksu Cywilnego.
 3. Towar stanowią rośliny wystawione na sprzedaż w sklepie internetowym.
§2. Składanie zamówienia
 1. Klient chcący dokonać zamówienia w sklepie internetowym musi posiadać dostęp do urządzeń połączonych z siecią Internet. Mogą to być zarówno komputery PC, laptopy jak i urządzenia mobilne z funkcją przeglądarki internetowej.
 2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane przez 24 godz. na dobę, siedem dni w tygodniu w serwisie www.tarasyzielone.sklep.pl
 3. Klient ma do wyboru dokonanie zamówienia poprzez wcześniejszą rejestrację w sklepie i założenie konta w serwisie sklepu, a także sprawdzania stanu realizacji zamówienia i dokonywania zmian w swoich danych osobowych. Klienci zarejestrowani w sklepie dokonują logowania wpisując swój e-mail i hasło. Klient może także dokonać zamówienia nie rejestrując się w sklepie. Warunkiem w tych dwóch przypadkach jest podanie prawdziwych danych osobowych. Jeśli administrator stwierdzi, że dane, które zostały podane przez Klienta nie są wiarygodne, może odmówić realizacji zamówienia.
 4. Kupowanie w sklepie polega na wyborze dostępnej w sprzedaży ilości określonej rośliny  i umieszczeniu jej w koszyku zakupowym poprzez klikniecie opcji ‘DO KOSZYKA’, a następnie po podjęciu decyzji zakupu, przejście przez kolejne etapy:
 1. Wybór formy płatności i dostawy
 2. Logowanie, rejestracja lub szybki zakup
 3. Dane do wysyłki, akceptacja regulaminu
 4. Potwierdzenie zamówienia
 5. Podsumowanie zamówienia
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rośliny nabywane przez Kupującego były jak najlepszej jakości i nie odbiegały od opisu sprzedawanej rośliny, zawartego w serwisie oraz były  zabezpieczone w odpowiedni sposób na czas transportu.
 2. W szczególnych przypadkach Klient może dokonać zmiany zamówienia o ile zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. W przypadku braku roślin zamówionych przez Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, zjawiska atmosferyczne, choroby itp., Sprzedawca zawiadamia o tym fakcie Klienta drogą e-mail lub telefonicznie. Sprzedawca może zaproponować inną roślinę lub zwrot nadpłaconej kwoty na konto Klienta o ile taka wpłata ze strony Klienta już nastąpiła.
 3. Koszt i forma transportu są podane w koszyku zakupowym i wyboru formy dokonuje Klient.
 
§3. Realizacja zamówienia
 1. Płatność za zamówiony Towar odbywa się poprzez serwis lub przelewem bankowym zwykłym lub internetowym do 48 godzin od złożenia zamówienia. Po tym czasie, o ile pieniądze nie wpłyną na konto Sprzedawcy, Zamówienie może być anulowane.
Dodatkowo formy płatności to: za pobraniem - osobiście wpłacając pieniądze dla kuriera dostarczającego Zamówienie lub gotówką bezpośrednio w szkółce.
 1. Przelew na numer konta bankowego mBank
 2. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Polski jednak w przyszłości dostawa będzie poszerzona do terenu Unii Europejskiej.
 3. Zamówienie jest wysyłane na adres podany przez Klienta, który powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę firmy, ulicę, numer domu i mieszkania lub miejscowość i numer domu, kod pocztowy i pocztę.
 4. Błędne podanie adresu przez Kupującego i  brak możliwości dostarczenia Zamówienia pod wskazany adres, a następnie koszt powrotu przesyłki do Sprzedawcy i ponowny koszt wysłanie przesyłki na poprawny adres ponosi Klient.
 5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzenia opakowania i naruszenia zawartości do spisania w obecności kuriera protokołu uszkodzeń. Do reklamacji należy dołączyć też zdjęcia przesyłki i roślin.
 6. Okres wysyłki roślin rozpoczyna się od 01. Kwietnia i trwa do 01. listopada. W szczególnych warunkach pogodowych może być wydłużony lub skrócony o czym Sprzedawca powiadomi komunikatem w Sklepie.
 7. Termin dostawy Towaru od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia Zamówienia, o ile została wybrana forma zapłaty za pobraniem, lub od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy dla formy przelewu. Wysyłamy przesyłki od poniedziałku do czwartku, aby zminimalizować możliwość przesuszenia roślin w trakcie transportu
§4. Reklamacje i warunki odstąpienia od umowy sprzedaży
 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na zakupiony Towar do momentu wysłania Towaru do Klienta. W takim wypadku Klient powinien powiadomić o tym niezwłocznie drogą e-mail lub telefonicznie Sprzedawcę.
 2. Niezależnie od tego Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, składając odpowiednie oświadczenia poprzez pocztę e-mail na adres Sprzedawcy. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient i ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi całkowitą płatność włącznie z kosztem dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowego kosztu o ile zostanie wybrany sposób dostawy inny niż najtańszy koszt dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Płatność zostanie zwrócona na konto Klienta przelewem niezwłocznie do 14 dni.

 
§5. Zabezpieczenie danych osobowych 
 1.  Złożenie zamówienia i wypełnienie formularza z danymi w sklepie internetowym tarasyzielone.sklep.pl należącym do Zielone Tarasy – Szkółka Roślin Ozdobnych Jarosław Dyszkiewicz Wysokie 14, 19-314 Kalinowo i akceptacja regulaminu jest jednocześnie zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
 2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych ich modyfikacji i usunięcia.
 3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest tożsame z brakiem akceptacji niniejszego regulaminu i skutkuje odmową realizacji zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zamówienia.
 5. Szczegóły zawarte są w dokumencie: ,,Polityka prywatności i ochrona danych osobowych”, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu
 
§6.   Postanowienia końcowe
 1.  Prawa do opisów i zdjęć roślin użytych w sklepie internetowym tarasyzielone.sklep.pl należą do  Zielone Tarasy – Szkółka Roślin Ozdobnych Jarosław Dyszkiewicz Wysokie 14, 19-314 Kalinowo i ich kopiowanie, wykorzystywanie i publikacja w jakiejkolwiek formie jest prawnie chroniona i zabroniona bez pisemnej zgody właściciela.
 2. Opisy roślin oprócz fachowych porad dotyczących warunków uprawy czy strefy klimatycznej, rodzaju i żyzności podłoża, a także potrzeb wodnych zawierają opisy kształtu, koloru, wysokości i szerokości roślin. Opisy dotyczą dojrzałych roślin w pełni rozwoju, natomiast roślina oferowana-sprzedawana, może odbiegać rozmiarami od opisanej. Także faza rozwoju oferowanych roślin może wpływać na ich wielkość. Wielkością pewną w ofercie jest rozmiar doniczki im większa tym starsza roślina. W treści znajdują się też sugestie co do zestawień z innymi roślinami i zasady kompozycji w ogrodzie. Uwagi oparte są na wieloletnim doświadczeniu właściciela sklepu, szkółkarza i projektanta ogrodów
 3. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Kodeks Cywilny a ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania Cywilnego, a także przepisy ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z tym, że do umów zawartych przed datą wprowadzenia zmian obowiązuje niniejszy regulamin
 5. Regulamin obowiązuje od 01.04.2016 roku.
 
 
 
 
 
 
 
Przejdź do strony głównej