Strona główna » Zasady wysyłki

Zasady wysyłki


  1. Dostawa towarów jest ograniczona do terytorium Polski jednak w przyszłości dostawa będzie poszerzona do terenu Unii Europejskiej.
  2. Zamówienie jest wysyłane na adres podany przez Klienta, który powinien zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę firmy, ulicę, numer domu i mieszkania lub miejscowość i numer domu, kod pocztowy i pocztę.
  3. Błędne podanie adresu przez Kupującego i  brak możliwości dostarczenia Zamówienia pod wskazany adres, a następnie koszt powrotu przesyłki do Sprzedawcy i ponowny koszt wysłanie przesyłki na poprawny adres ponosi Klient.
  4. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki i w przypadku uszkodzenia opakowania i naruszenia zawartości do spisania w obecności kuriera protokołu uszkodzeń. Do reklamacji należy dołączyć też zdjęcia przesyłki i roślin.
  5. Okres wysyłki roślin rozpoczyna się od 01. Kwietnia i trwa do 01. listopada. W szczególnych warunkach pogodowych może być wydłużony lub skrócony o czym Sprzedawca powiadomi komunikatem w Sklepie.
  6. Termin dostawy Towaru od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia Zamówienia, o ile została wybrana forma zapłaty za pobraniem, lub od daty wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy dla formy przelewu. Wysyłamy przesyłki od poniedziałku do czwartku, aby zminimalizować możliwość przesuszenia roślin w trakcie transportu

Przejdź do strony głównej